Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 26.02.2021.

Sažeti rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama

Naslovnica publikacije Sažeti rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinamaU publikaciji "Sažeti rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama" sažeto su izneseni glavni rezultati anketnih ispitivanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama, rodnim predrasudama na tržištu rada te usklađivanju rada i obiteljskih obaveza, koja je u sklopu projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Glavninu istraživačkih aktivnosti instituta činila su 3 anketna ispitivanja provedena na prigodnim uzorcima privatnih i javnih poduzeća te ustanova koje posluju u djelatnostima financija i osiguranja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te prerađivačke industrije, njihovim zaposlenicima/ama koji/e rade na voditeljskim i upravljačkim položajima, kao i učenicima/ama srednjih strukovnih škola koji/e se obrazuju za rad u tim djelatnostima. Sva su anketna ispitivanja provedena u proljeće 2019. godine u četiri regionalna središta: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. 

Publikacija je dostupna na hrvatskom i engleskom

Završnu studiju o rezultatima anketnih ispitivanja možete također preuzeti online ovdje na hrvatskom.

Završnu studiju o rezultatima anketnih ispitivanja možete preuzeti na engleskom ovdje.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.