Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PUBLIKACIJE | 23.02.2021.

Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj

Naslovnica publikacije Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovineU sklopu EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine” objavljena je publikacija "Smjernice nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj. Glavni zaključci analize stanja ukazuju na to da je fenomen rodnog jaza u plaćama uzrokovan višestrukim i uzajamno povezanim faktorima te je za njegovo suzbijanje potreban multidimenzionalan pristup koji mijenja institucionalno okruženje s ciljem postizanja stvarne ravnopravnosti. Pravobraniteljica kontinuirano prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova te je na toj osnovi, kao i temeljem rezultata provedenih aktivnosti partnerskih organizacija, izradila smjernice za izradu nacionalnog zakonodavnog okvira o mogućim standardima, pozitivnim mjerama i akcijama za postizanje rodne ravnopravnosti na tržištu rada i mirovinskom sustavu s ciljem smanjivanja rizika siromaštva za žene.  

Publikacija na hrvatskom je dostupna ovdje.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.