Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 04.03.2021.

Pravobraniteljica komentirala najavu izmjena Zakona o lokalnim izborima

Logo Jutarnji listPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Jutarnji list najavu da se u novoj verziji Zakona o lokalnim izborima proširi krug kaznenih djela koja bi bila zapreka za kandidiranje na lokalnim izborima. Naglasila je da u slučaju taksativnog navođenja kaznenih djela uvijek postoji mogućnost da bi se neko kazneno djelo omaškom propustilo propisati, a što onda može biti prepoznato tek kasnije kada se takav slučaj potencijalno pojavi u praksi. Trenutno je na snazi odredba prema kojoj se ne mogu kandidirati osobe pravomoćno osuđene na kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, uključujući uvjetnu osudu. Kaznena djela na koja se odnosi ova odredba nabrojana su taksativno, i među njima primjerice nema kaznenog djela nasilja u obitelji. Stoga niti navedeno zakonsko rješenje ne bi predstavljalo primjer dobre prakse. U svakom slučaju, bez obzira o kojem se rješenju radi, pravobraniteljica smatra da bi osuđivanost radi kaznenog djela nasilja u obitelji svakako trebala biti zapreka za kandidiranje na lokalnim izborima, kao i razlog za prestanak mandata. Naglasila je kako pozdravlja neke od predloženih izmjena Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ali da  upozorava kako već godinama pravosuđe na bezuvjetne zatvorske kazne osuđuje ispod 10% ukupne brojke svih počinitelja nasilja, dok su svi ostali osuđeni relativno blagim novčanim kaznama, odnosno uvjetnim zatvorskim kaznama.

Što se statistike tiče, trendovi su praktički ujednačeni od 2015. godine. Brojke prijavljenih osoba upućuju na nastavak kontinuiranog pada broja slučajeva obiteljskog nasilja prekršajne prirode od oko 10% godišnje. U usporedbi s 2009., broj prijavljenih osoba, odnosno zatraženih intervencija policije za prekršajna djela gotovo se prepolovio (s 18.951 na svega 9.626 prijavljenih osoba u 2019.). U istom razdoblju, zabilježeno je povećanje broja kaznenih djela u obitelji i među bliskim osobama za čak 28% kad se uspoređuje 2018. i 2019. godina. Ako ovaj rast kaznenih djela usporedimo s 2009., dolazimo do povećanja od skoro 70%.

Jutarnji list, 4.3.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.