Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 03.03.2021.

Sudjelovanje na tematskoj sjednici o položaju žena u ruralnim područjima

Zgrada Hrvatskog saboraUoči Međunarodnog dana žena, u organizaciji Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, održana je tematska sjednica pod nazivom „Položaj žena u ruralnim područjima“. Pored izlaganja gđe Marijane Petir, predsjednice Odbora, izlaganje je održala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je ukazala na pravni okvir i rizike višestruke diskriminacije, te je iznijela relevantne podatke o položaju žena u ruralnim područjima u 2020.

Pravobraniteljica je ukazala na to da su u 30,19%  slučajeva žene nositeljice OPG-a u Hrvatskoj te da su u najvećoj mjeri starije od 65 godina (47,6%). U odnosu na obrazovnu strukturu, najveći udio žena nositeljica OPG-a ima završenu samo osnovnu školu (24,58%, za razliku od 18,39% muškaraca), dok srednju školu ima njih 23,06% (za razliku od 41,13% muškaraca). Iako su načelno žene nositeljice OPG-a slabije obrazovane od muškaraca nositelja OPG-a, ipak su žene mlađe životne dobi bolje obrazovane od muškaraca te dobi, a što svakako predstavlja pozitivan trend. Pravobraniteljica je istaknula i preporuke o potrebi donošenja nacionalne strategije ili posebnih mjera (akcijskog plana) koje bi se odnosila na položaj žena u ruralnim područjima, kao i na potrebu daljnjeg osnaživanja žena i njihovu edukaciju te provođenje cjelovitog istraživanja o njihovom položaju.

Na sjednici su sudjelovale i poljoprivrednice koje su predstavile svoj rad i dosadašnja postignuća, kao i iskustva vezana uz položaj žena u ruralnim područjima.

Više na web stranici Hrvatskoga sabora, 8.3.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.