Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Parents@Work | 01.03.2021.

Online EU stručni skup u okviru projekta "Parents@Work"

Parents@work sastanak fotoU okviru EU projekta „Parents@Work: Changing Perceptions! – Parents@Work: Mijenjajmo stav!“, u čijoj provedbi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje kao podržavajuća institucija, održan je online sastanak stručnjaka na razini Europske unije pod nazivom „Preventing Discrimination and Moving Forward“.

U okviru događanja predstavljeni su zaključci na temelju istraživanja koje su u Austriji i Republici Hrvatskoj proveli partneri u projektu L&R Sozialforschung (L&R institut za društvena istraživanja) iz Austrije te Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI iz Hrvatske, kao i iskustva Pravobraniteljice za jednakost (Ombudsperson for Equal Treatment) iz Austrije. 

Ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravni okvir, nadležnost te iskustva institucije u postupcima vezanim uz diskriminaciju roditelja izložio je Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.  

U svrhu razmjene iskustava, na sastanku su predstavljene i aktivnosti dvaju tematski bliskih EU projekata (MASP – Master parenting in work and life in a new “work-life synergy” perspective te projekta belgijskog Instituta za jednakost žena i muškaraca koji se provodi, također, pod nazivom Parents@Work). 

U drugom dijelu sastanka raspravljalo se o daljnjem razvoju politike ravnopravnosti spolova te potencijalnom nazadovanju zbog epidemije bolesti COVID-19, pri čemu je naglasak stavljen na nužnost odgovarajućeg transponiranja Direktive o ravnoteži poslovnog i privatnog života, potrebu za većom vidljivošću tijela za jednakost,  rodno osjetljivo planiranje proračuna te striktnu primjenu propisa.

Kristijan Kevešević je istaknuo da u uvjetima pandemije svakako treba razvijati i promovirati obiteljski orijentirane poslovne politike poslodavaca koje će zaposlenim roditeljima omogućiti da uspostave bolju ravnotežu između profesionalnog i obiteljskog života.

Više informacija o projektu Parents@Work dostupno je na sljedećoj poveznici: https://parentsatwork.eu/hr/start-hr/.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.