Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 06.02.2021.

Pravobraniteljica za portal Reci.hr o zakonskim promjenama vezanim uz spolno uznemiravanje

Logo portala Reci.hrPortal Reci.hr objavio je članak o zakonskim izmjenama vezanim uz prijavljivanje spolnog uznemiravanja u koji je uključio i odgovore pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Naime, pravobraniteljica Višnja Ljubičić istaknula je kako je, osim Kaznenog zakona i članka 156. vezanog za spolno uznemiravanje, a koji bi u okviru najavljenih izmjena trebao biti propisan progon po službenoj dužnosti, i dalje značajan broj zakona, propisa i općih podzakonskih akata u ovom području ostao neusklađen s Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Pravobraniteljica smatra kako bi bilo potrebno mijenjati i definiciju „bliskih osoba“ u Kaznenom zakonu i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, kako bi se zaštita pružala i onim partnerima koji su kraći vremenski period u vezi, koji nemaju zajedničko dijete i ne dijele zajedničko prebivalište.

Reci.hr, 6.2.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.