Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
25.02.2021.

Pravobraniteljica održala predavanje na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu na temu spolnog uznemiravanja

Logo fakultetaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je danas studentima/cama i profesorima/cama Rudarskog-geološkog-naftnog fakulteta u Zagrebu putem Zoom platforme uvodni govor na temu predavanja o obvezama fakulteta kad su u pitanju prijave zbog spolne diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Predavanje je održao pravni savjetnik pravobraniteljice, Nebojša Paunović. Izlaganje pravobraniteljice i njenog pravnog savjetnika održano je na poziv dekana, Kristijana Posavca i u organizaciji fakulteta, uz sudjelovanje više od  280 studenata/ica i profesora/ica. 

Osim obveza fakulteta kada su u pitanju prijave spolnog uznemiravanja, a to je žurno provođenje internih istraga i disciplinskih postupaka protiv prijavljenih profesora/ica te paralelne prijave DORH-u svim onim slučajevima u kojima postoje obilježja kaznenih djela, pravni savjetnik Paunović predstavio je sudionicima nadležnosti i ovlasti Pravobraniteljice po pitanjima spolne diskriminacije i provedbe anti-diskriminacijskih postupaka. Sudionicima su prenesena iskustva Pravobraniteljice u području suzbijanja spolnog uznemiravanja, kao i međunarodna i domaća istraživanja provedena u području rodno utemeljenog nasilja, te izvješća i statističke pokazatelje u ovom području rada.  

Na kraju svoje prezentacije, pravni savjetnik Pravobraniteljice odgovarao je na brojna pitanja sudionika predavanja. Razgovaralo se o načinima daljnjeg djelovanja, zakonodavnom okviru, internim propisima, ugovorima o radu, seksizmima, definicijama spolnog uznemiravanja i zaštiti od istog te o vrstama progona počinitelja. U otvorenoj diskusiji Pravobraniteljica je poseban naglasak stavila na korake koje fakultet ima obvezu poduzimati po zaprimljenim pritužbama na spolno uznemiravanje. Istaknuto je kako podnošenje kaznenih prijava ni u kom slučaju ne zaustavlja provođenje žurnih i paralelnih internih istraga fakulteta po zaprimljenim pritužbama te pokretanje disciplinskih postupaka protiv onih za koje sam fakultet utvrdi da su počinili bilo koji oblik spolnog uznemiravanja i/ili spolne diskriminacije, bez obzira radi li se o kaznenom ili prekršajnom djelu. Na kraju predavanja dogovoren je nastavak daljnje suradnje između fakulteta i Pravobraniteljice po pitanju kako edukacija tako i stručne pomoći u procesuiranju svih pritužbi na spolno uznemiravanje.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.