Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 24.02.2021.

Pravobraniteljica za Globus o problematici seksualnog uznemiravanja

Naslov GlobusPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Globus problematiku seksualnog uznemiravanja i prijava koje su posljednjih dana došle u fokus javnosti. Pravobraniteljica je navela kako institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova bilježi trend značajnog porasta broja osoba koje se žale na spolno uznemiravanje, i to uglavnom u području rada i zapošljavanja te da sve više žrtava traži da im se zaštiti identitet ili pritužbe u njihovo ime podnose njima bliski ljudi. Posljednjih pet godina u 100% slučajeva žrtve spolnog uznemiravanja bile su žene. Pravobraniteljica se osvrnula i na Istanbulsku konvenciju te naglasila kako je ratifikacija Istanbulske konvencije pozitivno djelovala na osvještavanje žrtava, ali i društva, o štetnosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući i spolnog nasilja.

Istaknula je kako je na inicijativu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ministar pravosuđa i uprave načelno prihvatio da se ukinu odredbe o progonu za kazneno djelo spolnog uznemiravanja (iz čl. 156. KZ-a) samo na inicijativu žrtava i da se za sva djela rodno utemeljenog i spolnog nasilja odredi progon po službenoj dužnosti. Također bi se produžili i zastarni rokovi za progon na deset godina - i tako uklonila jedna od najvećih prepreka za učinkoviti kazneni progon počinitelja spolnog uznemiravanja te omogućila kvalitetnija zaštita žrtava. Naime, društvo ne može prepustiti žrtvi da poduzme taj prvi korak jer neke žene i ne znaju koja su im prava, a čak i kad postoje čvrsti dokazi, žrtva mora dokazivati iznova i iznova u dugim sudskim procesima.

I zadnji slučajevi medijskih istupa i prijavljivanja spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj ukazuju da žrtve i dalje nemaju povjerenja u institucije te da smatraju da im neće biti pružena pomoć, a što je svakako pokazatelj da ovoj problematici trebamo i dalje posvećivati pažnju odnosno da postojeće stanje po tom pitanju nije zadovoljavajuće.

Članak u Globusu od 24.2.2021.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.