Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 19.02.2021.

Sastanak regionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova

Logo Agencije za ravnopravnost spolova BiHPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na regionalnom virtualnom okruglom stolu: “Prevencija i zaštita od seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola” u organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i uz sudjelovanje predstavnika/ca mehanizama za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Hrvatske, te predstavnika/ca organizacija civilnog društva i gender centara iz Bosne i Hercegovine.

Razgovaralo se o problematici seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u zemljama regije, koji su uzroci, kako prepoznati i kakva je rasprostranjenost; o institucionalnim odgovorima na problem seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola te je izrađen nacrt preporuka za prevenciju.

Preporuke, između ostalog, obuhvaćaju usklađivanje postojećih zakonskih rješenja sa Istanbulskom konvencijom, kao i donošenje potrebnih zakonskih i podzakonskih akata, provedbu edukacije o postojećim zakonskim rješenjima u području seksualnog uznemiravanja, kao i o prepoznavanju  i zaštiti od seksualnog uzemiravanja na svim razinama obrazovanja; osiguravanje podrške  za žrtve seksualnog nasilja i uzmemiravanja, uključujući zdravstvenu, pravnu i psihološku pomoć, provedbu javnih kampanji za podizanje svijesti o nepihvatljivosti  te kontinuirani rad s medijima.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.