Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 17.02.2021.

Pravobraniteljica surađuje s HUP-om na izradi novog Pravilnika o sprječavanju spolnog uznemiravanja

Logo HUP-aPravobraniteljica je danas sudjelovala na sastanku u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) kako bi istima pomogla izraditi novi okvir internih anti-diskriminacijskih akata i propisa, s posebnim naglaskom na zaštitu i kažnjavanje slučajeva spolnog uznemiravanja.

Pravobraniteljica je svojim stručnim znanjem, iskustvom i pravnim timom, a u bliskoj suradnji s pravnim timom HUP-a, detaljno analizirala sve odredbe prijedloga novog Pravilnika o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika te HUP-u dala svoje preporuke i mišljenja. HUP je prihvatio sve sugestije Pravobraniteljice te se zahvalio na suradnji i stručnoj pomoći.

Cilj dogovorene suradnje, kao i današnjeg sastanka Pravobraniteljice s pravnim timom HUP-a, jest pružiti stručnu potporu HUP-u u izradi okvira internih propisa koji će na najučinkovitiji način sprječavati sve buduće slučajeve ove vrste spolne diskriminacije te propisati jasne postupke prijave svih slučajeva spolnog uznemiravanja, kao i odrediti protokole zaštite žrtava i kažnjavanja počinitelja. Na sastanku je dogovoren nastavak bliske suradnje na ovim pitanjima, ali su i dogovorene buduće edukacije zaposlenika i zaposlenica HUP-a, a vezano uz spolnu diskriminaciju i rodno utemeljeno nasilje u području rada i zapošljavanja.  


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.