Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 15.02.2021.

Gostovanje na Radio Sljemenu u emisiji 'Eter familias'

Radio Sljeme Eter familiasPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji Eter familias na Radio Sljemenu u kojoj je govorila o zaštiti građana/ki u slučajevima uznemiravanja i spolnog uznemiravanja i objasnila međusobno razlikovanje navedenih oblika diskriminacije u smislu Zakona o ravnopravnosti spolova.

Povodom  aktualnih slučajeva spolnog uznemiravanja na Sveučilištu u Zagrebu i drugdje, objasnila je i pojam rodno utemeljenog nasilja i pri tome istaknula kako je riječ o nasilju koje neproporcionalno više pogađa žene. Objasnila je svoju nadležnost u postupanju po zaprimanju prijave i poduzimanju radnji ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora i istaknula kako žrtve nerijetko u sudskim postupcima koriste nalaze Pravobraniteljice. Osvrnula se i na odgovornost zakonodavca u procesuiranju počinitelja i zaštiti žrtava i zapitala se kakvu poruku preblage kazne šalju društvu i počinitelju o neprihvatljivosti nasilja te kako na žrtve djeluje predugo trajanje sudskih postupaka. Prema njezinim riječima, nažalost, mali broj žrtava usuđuje se pokrenuti sudske postupke zbog straha od mogućih posljedica. S time u vezi spomenula je i analizu pravomoćnih kaznenih i prekršajnih presuda u slučajevima nasilja prema ženama 2012.-2016., koju je institucija Pravobraniteljice provela u sklopu EU projekta, kao i značaj donošenja "Medijskog kodeksa - Vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu" koje je bilo sastavna aktivnost tog istog projekta. Pravobraniteljica je pozdravila inicijativu tri saborska odbora koji su na zajedničkom sastanku u petak raspravljali o neprihvatljivoj pojavi spolnog i svih drugih oblika uznemiravanja. Podržala je njihovo nastojanje za oblikovanjem zakonodavnog okvira koji će u budućnosti na kvalitetniji i brži način štititi žrtve od spolnog uznemiravanja. Na kraju je zaključila kako je edukacija  na svim razinama vlasti, kao i u svim oblicima formalnog i neformalnog obrazovanja najbolji vid prevencije. Posebno je istaknula potrebu sustavne edukacije svih dionika u radu s žrtvama obiteljskog nasilja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.