Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 12.02.2021.

Pravobraniteljica na sjednici Odbora za ravnopravnost spolova na temu spolnog zlostavljanja

Fotografija sastanka održanog on-linePravobraniteljica je sudjelovala na zajedničkoj tematskoj sjednici Hrvatskog sabora, Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbora za informiranje, informatizaciju i medije na temu: Što institucije mogu učiniti da bi spriječile spolno zlostavljanje“. Članovi i članice navedenih odbora iz reda zastupnika Hrvatskog sabora i državni dužnosnici u rad sjednice bili su uključeni svojom nazočnošću u dvorani Josipa Šokčevića, dok su svi ostali pozvani gosti, kao i vanjski članovi odbora, zbog epidemioloških razloga, u rad sjednice bili uključeni putem videokonferencije. Navedena tematska sjednica organizirana je povodom aktualnih slučajeva spolnog uznemiravanja na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu (ali i nekoliko drugih fakulteta) te na Hrvatskoj radioteleviziji s ciljem razmatranja preporuka za jasnije definiranje protokola o postupanju u slučaju spolnog uznemiravanja te moguće prilagodbe zakonodavnog okvira koja bi išla u smjeru jasnije i kvalitetnije osude spolnog uznemiravanja.

Osim predsjednika/ca Saborskih odbora, na navedenoj sjednici sudjelovali su predstavnici relevantnih institucija, Rektorskog zbora, Vijeća studenata sveučilišta, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, zaposlenika i uprave HRT-a, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa i uprave, kao i nevladinih udruga koje pružaju zaštitu žrtvama spolnog zlostavljanja.

Predstavnik Pravobraniteljice, pravni savjetnik Nebojša Paunović, istaknuo je u svom predstavljanju kako je ključ promjene kod spolnog uznemiravanja, kao i kod sveg rodno utemeljenog nasilja, u obrazovanju koje će od najranije dobi sustavno i u svim odgojno obrazovnim ustanovama uvoditi teme ravnopravnosti spolova i razbijati spolne stereotipe. No, naglasio je kako obrazovni sustav ne može puno učiniti ukoliko političari koji utječu na društvenu svijest i formiraju stavove javnosti nastave perpetuirati spolne stereotipe.  Predstavnik Pravobraniteljice naglasio je zatim kako je kod suzbijanja ove vrste nasilja također posebno važno provođenje intenzivnih javnih kampanja društvenog osvješćivanja o pogubnosti ove vrste nasilja ističući kako se jedino tako dugoročno mogu promijeniti negativni trendovi.

Što se tiče kratkoročnih učinaka, istaknuo je kako je potrebno prvenstveno što žurnije mijenjati zakonodavni okvir, odnosno sve  zakone koji još nisu usklađeni s Istanbulskom Konvencijom. Potrebno je kreirati takav zakonodavni okvir koji će na jasan i nedvojben način svim poslodavcima i zaposlenicima, bili oni u okviru državne uprave, ili iz privatnog sektora, kulturnih, umjetničkih ili obrazovnih institucija, omogućiti propisivanje standardizirane procedure zaštite žrtava, ispitivanja slučajeva i (disciplinskog) kažnjavanja počinitelja spolnog uznemiravanja. Naglasio je kako trenutno imamo potpunu pravnu kakofoniju u pogledu procedure ispitivanja slučajeva i provođenja postupaka.  

Zaključno, predstavnik Pravobraniteljice istaknuo je kako je potrebno uvesti sustavne edukacije za sve državne odvjetnike/ce i suce/tkinje kako bi isti kontinuirano razvijali senzibilitet za ovu vrstu spolne diskriminacije, kao i za rodno utemeljeno nasilje općenito te kako bi se upoznali s međunarodnim zakonodavnim okvirom i najboljim međunarodnim praksama progona počinitelja i zaštite žrtava, a što je Pravobraniteljica kroz EU projekte već pokrenula. Potrebno je također i educirati političare o spolnim stereotipima i seksualnom nasilju kao i sve stručne dionike koji djeluju u ovom području, zaključio je. 

Vezano uz poruke zajedničke sjednice triju saborskih odbora, istaknuto je kako institucije trebaju biti prve koje reagiraju na ovakve slučajeve, te da trebaju djelovati odmah i učinkovito u smislu zaštite žrtava i progona počinitelja, da treba ustrojiti jasnije protokole postupanja, da se slučajevi seksualnog nasilja ne smiju instrumentalizirati u druge svrhe, te da je odgovornost medija njihova senzibiliziranost i educiranost o temama o kojima izvještavaju.

Kao zaključci jednoglasno su prihvaćeni sljedeći prijedlozi i inicijative: 1. Nulta tolerancija na sve oblike spolnog uznemiravanja; 2. Ustrojavanje jasnih protokola postupanja na svim visoko-obrazovnim institucijama te edukacija svih studenata/ica i ostalih djelatnika/ca visokih obrazovnih institucija o postupcima prijave i zaštite od spolnog uznemiravanja; 3. Izmjena Kaznenog zakonodavstva kako bi se ukinuo rok od tri mjeseca za prijavu kaznenog djela spolnog uznemiravanja i odredio progon po službenoj dužnosti te se dodatno predlaže analiza cjelokupnog zakonodavnog okvira i izmjena svih odredbi koje onemogućavaju učinkovitu zaštitu žrtava i progon počinitelja svih oblika seksualnog nasilja; 4. Preporučuje se HRT-u da jednog povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika odredi samo za slučajeve spolnog uznemiravanja.

IZ medija:

HINA, 12.2.2021.

Novi list, 12.2.2021.

reci.hr, 12.2.2021.

Glas Istre,12.2.2021.

Tportal, 12.2.2021.

otvoreno.hr, 12.2.2021.

regionalna.hr, 12.2.2021.

 

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.