Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 01.02.2021.

Pravobraniteljica na fokus-grupi EQUINET-a

Fotografija zoom sastankaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na on-line sastanku fokus grupe na kojem su predstavnici pojedinih članica EQUINET-a raspravljali o uspješnosti provedenih aktivnosti EQUINET mreže u području suzbijanja diskriminacije i jačanja ravnopravnosti spolova u razdoblju borbe protiv panedmije virusa COVID-19. Sastanku su prisustvovali neovisni/e evaluatori/ice koje je angažirao EQUINET kako bi od članica doznali što je bilo dobro u radu EQUINETA za vrijeme pandemije, što se može dodatno poboljšati i s kakvim su se problemima suočavale članice u svom radu na jačanju antidiskriminacijskih jamstava u svojim državama.

 

U okviru sastanka predstavnik pravobraniteljice predstavio je probleme s kojim se Institucija susretala u radu u razdoblju borbe protiv pandemije virusa COVID-19 te dao preporuke za budući učinkovitiji rad EQUINET-a, kao što je veća responsivnost i promptnost u radu s članicama, manja ovisnost o članicama i veći utjecaj na rad Europske komisije, jačanje autoriteta mreže te snažnije zalaganje za neovisnost tijela za jednakost u državama članicama. Također, predstavnik pravobraniteljice, izložio je i neke od prednosti rada u okviru mreže, kao što je to mogućnost brze razmjene informacija s drugim tijelima za jednakost te međunarodna potpora. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.