Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 09.02.2021.

Pravobraniteljica na on-line sastanku s veleposlanicima u RH na temu spolnog uznemiravanja

zoom sastanak s veleposlanicimaU svjetlu inicijativa koje pružaju javnu platformu žrtvama svih oblika seksualnog nasilja da javno progovore i  obznane svoje priče o nasilju koje su proživjele ili još proživljavaju, veleposlanik Kanade u RH, Nj. E., Alan Bowman, pozvao je Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, predstavnicu organizacije civilnog društva Ženska soba – Centar za seksualna prava i Pučku pravobraniteljicu na on-line sastanak s nekolicinom zainteresiranih veleposlanica i veleposlanika u RH, a s ciljem njihovog detaljnijeg upoznavanja s konkretnim radom neovisnih institucija po pitanju suzbijanja seksualnog nasilja u RH i zaštite žrtava.

Uz Kanadskog veleposlanika i brojne djelatnike Kanadskog veleposlanstva, sastanku su prisustvovale veleposlanica Švedske, Nj. E., Diana Madunic, veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva, Nj. E., Andrew Dalgliesh, veleposlanica Japana, Nj. E., Misako Kaji, upraviteljica poslova Veleposlanstva SAD-a, gospođa Victoria Taylor, šef političkog odjela Veleposlanstva SAD-a, gospodin Cameron Millard,  službenica političkog odjela Veleposlanstva SAD-a, gospođa Vlatka Đukić, i zamjenica veleposlanika Švicarske, gospođa Francesca Stocker.

Kako je uvodno istaknuto, sastanak je organiziran s namjerom da se zainteresirani veleposlanice i veleposlanici informiraju od strane neovisnih institucija u RH, prvenstveno Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, o stvarnim problemima s kojima se ove institucije i organizacije suočavaju u radu sa žrtvama, o društvenoj i političkoj klimi koja se kreira oko navedenih inicijativa i o problemima u funkcioniranju pravosuđa po navedenim pitanjima. Osim navedenog, veleposlanici su na sastanku željeli razmijeniti ideje s pozvanim sugovornicima o tome kako bi zainteresirani dio diplomatski zbora u RH mogao izraziti i dodatnu potporu naporima ovih neovisnih i autonomnih institucija u suzbijanju ove vrste rodno utemeljenog nasilja, ali i kako da se preokrenu negativni politički, društveni i socijalni trendovi koji u nemalom broju slučaju podupiru počinitelje, a osuđuju žrtve.

Predstavnik Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravni savjetnik Nebojša Paunović, istaknuo je na sastanku kako se ured Pravobraniteljice već godinama zalaže za učinkovitija zakonodavna rješenja u pogledu suzbijanja rodno utemeljenog nasilja, kako kroz svoje prijedloge za izmjene relevantnog zakonodavstva tako i kroz brojne javne istupe, ali i najvažnije, kroz redovne edukacije koje pravobraniteljica već godinama drži brojnim institucijama i tijelima zaduženima za suzbijanje seksualnog nasilja. Savjetnik je dalje naveo kako pravobraniteljica trenutno radi na intenzivnoj i konkretnoj potpori svim visokim obrazovnim institucijama, ali i ostalim institucijama koje se suočavaju sa sve većim brojem prijava žrtava seksualnog uznemiravanja i nasilja, uključujući i dnevni rad na skoro svim individualnim slučajevima. Zaključno, pravni savjetnik naveo je kako pravobraniteljica paralelno aktivno surađuje sa svim resornim ministarstvima, posebice Ministarstvom pravosuđe i uprave, a kako bi se ustrojio učinkovitiji zakonodavni okvir te isti u potpunosti uskladio s Istanbulskom Konvencijom.

Svi veleposlanici i veleposlanice izrazili su bezrezervnu podršku radu i naporima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u ovom području kao i organizacijama civilnog društva, osuđujući svaki oblik stereotipnog obezvrjeđivanja njihovog rada i kredibiliteta žrtava, posebice kada on dolazi od najviših političkih krugova koji bi trebali biti kreatori učinkovitih politika i temeljna potpora radu neovisnih institucija i udruga civilnog društva koje se bore za ljudska prava i ravnopravnost spolova, a ne kamen spoticanja. Dogovoren je nastavak suradnje sa zainteresiranim veleposlanstvima u RH u ovom području djelovanja pravobraniteljice.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.