Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 03.02.2021.

Sastanak pravobraniteljice s predstavnicama resornih tijela državne uprave na temu (ne)jednakih plaća i mirovina u RH

Slika ekrana sa sudionicama/ima online sastankaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizirala je online sastanak pod nazivom „(Ne)jednake plaće i mirovine u Republici Hrvatskoj“ kao završne faze EU projekta „Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“ kojeg je nositeljica. Pozivu na sastanak odazvale su  se  predstavnice Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Državnog inspektorata RH i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Nakon uvodne riječi pravobraniteljice Višnje Ljubičić na sastanku je o rodnom jazu u plaćama i mirovinama u RH govorila dr.sc. Mirjana Adamović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (projektnog partnera), o mehanizmima i mjerama za suzbijanje rodnog jaza u plaćama u praksi zemalja EU govorio je savjetnik pravobraniteljice, Josip Šipić, a pravobraniteljica Višnja Ljubičić predstavila je smjernice za izradu nacionalnog zakonodavnog okvira za jednake plaće i mirovine.

Predstavnice tijela državne uprave su na kraju dale svoj osvrt uz dodatne informacije o aktivnostima koje će se provoditi vezano uz temu, a voditeljica sastanka, Mladenka Morović, obavijestila je prisutne kako će publikacije izdate u sklopu projekta od strane pravobraniteljice i projektnih partnera biti dostavljene svim tijelima s kojima se nada u budućnosti surađivati po svim pitanjima vezanim uz rodni jaz u plaćama i mirovinama te uklanjanje rizika od siromaštva.
 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.