Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Obrazovanje | 01.02.2021.

E-Savjetovanje o natječaju za projekte usmjerene na jačanje STEM vještina u osnovnim školama

STEM vještinePravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključila sa u e-Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole“ i dala prijedlog u okviru svojih nadležnosti, koji je prihvaćen.

E-Savjetovanje objavilo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja 1. prosinca 2020., a radi se o natječaju u ukupnoj vrijednosti od 22.270.362 EUR, od čega se 85% financira iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Opći cilj Poziva je pružiti podršku poboljšanju STEM vještina za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike osnovnih škola te za učenike kroz: a) opremanje školskih učionica STEM opremom i razvoj STEM vještina; b) uspostavu Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole. Specifični ciljevi Poziva su sljedeći: 1. Modernizacija infrastrukture školskih učionica i nabava opreme koja će služiti za STEM aktivnosti; 2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovne škole (u daljnjem tekstu: Centar); 3. Unaprjeđenje STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja.

Pravobraniteljica je pozdravila donošenje ovog dokumenta i ukazala na činjenicu da je tradicionalno uvriježeno da je STEM područje većinom predmet interesa učenika muškog spola, te da učenice, odnosno žene, čine nesrazmjernu manjinu u obrazovanju i u području zapošljavanja i rada u sektorima u kojima se primjenjuju STEM vještine. Takvo stanje djelomično je uvjetovano rodno determiniranim, tradicionalno uvriježenim očekivanjima od učenica i učenika, kojima ih se usmjerava u ona područja obrazovanja koja su "poželjna" za njihov spol. Uzimajući to u obzir, u cilju praćenja spolnih razlika u STEM području, Pravobraniteljica je  p r e d l o ž i l a  da se podatke o broju učenika, koji će se iskazivati u svojstvu pokazatelja provedbe projekta, iskazuje po spolu, odnosno da se pored ukupnog broja učenika posebno navodi i broj djevojčica i dječaka. Na taj način će se moći pratiti spolne razlike u obuhvatu učenika/ca osnovnih škola uključenih u STEM programe koji se provode u sklopu projekta, učenika/ca kojima su se poboljšale STEM vještine i učenika/ca koji sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima za STEM vještine, informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT), poduzetništvo i aktivno građanstvo, kako je predviđeno ključnim elementima predmetnog Poziva.

Izvješće o provedenom e-Savjetovanju objavljeno je 29. siječnja 2021. Prijedlog Pravobraniteljice je prihvaćen te će biti uvršten u završnu verziju natječajne dokumentacije. Prijavitelj projekta zajedno s partnerskim organizacijama tijekom implementacije projekata imat će obvezu evidentiranja pokazatelja po spolu (gdje će to biti primjenjivo).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.