Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 29.01.2021.

Pravobraniteljica gostovala u emisiji HTV-a „Normalan život“

Pravobraniteljica gostovala u emisiji HTV-a „Normalan život“Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji „Normalan život“ HTV1. Između ostalog govorila je o iskustvima temeljem rada na pritužbama, o tome što je seksizam, a što spolno uznemiravanje, kako društvo gleda na rodno utemeljeno nasilje, kakve su nametnute rodne uloge očekivanog ponašanja žena i muškaraca, koji su glavni okidači koji dovode do femicida, kakva je odgovornost zakonodavca u procesuiranju počinitelja i zaštiti žrtava, kakvu poruku preblage kazne šalju društvu i počinitelju o neprihvatljivosti nasilja, kako na žrtve djeluje predugo trajanje sudskih postupaka o  malom broju žrtava koje se usuđuju pokrenuti sudske postupke zbog straha da će izgubiti posao, o odnosu poslodavaca prema slučajevima spolnog uznemiravanja svojih djelatnica te o odgovornosti cijelog društva zbog još uvijek prevladavajuće percepcije okrivljavanja žrtve.

Emisija je dostupna na platformi www.hrti.hr 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.