Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 25.01.2021.

Intervju za Radio Student o spolnom uznemiravanju u akademskim krugovima

Logo Radio StudentPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio student vezano za prijave studentica protiv profesora ADU i drugih fakulteta.Naglasila je kako je izuzetno važno da se ovakvi oblici rodno utemeljenog nasilja ne provode po prijedlogu žrtve i to u roku od 3 mjeseca od počinjenog djela, odnosno saznanja o istom, već da se čl.156 Kaznenog zakona izmijeni na način da se progon provodi po službenoj dužnosti u kom slučaju bi rok bio i do 10 godina.

Analize sudskih presuda kaznenih i prekršajnih sudova koje smo proveli pokazale su da su kazne za počinitelje ovakvih djela preblage, da se nalaze u donjem rasponu, da se na zatvorske kazne osuđuje manje od 9% počinitelja te da su kazne uglavnom novčane ili uvjetne što šalje lošu poruku i stvara nepovjerenje žrtava u sustav.

Pravobraniteljica je na kraju poručila da je osvještavanje o svim oblicima diskriminacije pa tako i o rodno utemeljenom nasilju od izuzetne društvene važnosti i da ono mora biti ugrađeno u sustav od vrtićke dobi. Intervju s pravobraniteljicom možete poslušati OVDJE

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.