Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 23.01.2021.

Izjava pravobraniteljice vezano za primjenu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Logo NovostiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, osvrnula se za Novosti na primjenu Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje te na praksu vezano uz pritužbe. Istaknula je kako je ključni problem s kojim su se dosad susretale žrtve izostanak učinkovite istrage i propuštanje da se događaj kvalificira kao kazneno djelo, što je rezultiralo u gubitku povjerenja žrtava u sustav, odnosno u porastu tamnih brojki zbog neprijavljivanja. Premda je Protokol iz 2011. na međunarodnoj razini prepoznat kao primjer dobre prakse u smislu pravnog okvira, iz današnje perspektive ga je potrebno osuvremeniti na način da sadrži širi krug indikatora za prepoznavanje zločina iz mržnje te usmjeri nadležna tijela prema učinkovitoj istrazi i pravilnoj kvalifikaciji zločina iz mržnje, što će spriječiti da se dogode slučajevi zbog kojih je Republika Hrvatska više puta prozivana u presudama Europskog suda za ljudska prava.

Pored toga, u praksi nikad nisu zaživjele odredbe Protokola iz 2011. koje se odnose na praćenje prekršaja motiviranih mržnjom. Takozvani „track-record“ koji je dosad vođen za prekršaje počinjene iz mržnje je daleko ispod realnih brojki. Problem neadekvatnog praćenja prekršaja počinjenih iz mržnje je posljedica nedostatka odgovarajuće definicije prekršaja motiviranih mržnjom, odnosno izostanka međuinstitucionalnog konsenzusa oko načina njihovog statističkog praćenja. Sadašnji nacrt Protokola stremi prema tome da otkloni ove prepreke i uspostavi sustav jedinstvenog praćenja kroz sva nadležna tijela.

Pored navedenog, osobito važan element u konceptu borbe protiv zločina iz mržnje je obveza sudova da dostavljaju presude za zločine iz mržnje Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji će tada na temelju uvida u stvarnu fenomenologiju te prikupljene statističke podatke imati mogućnost kreirati vrlo ciljanu preventivnu politiku.

Članak u Novostima, 23.1.2021. https://www.portalnovosti.com/radari-za-mrznju


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.