Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 20.01.2021.

Sudjelovanje na 5. sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Slika ekrana s on-line raspraveNa 5.sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek predstavila je Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava za 2019. godinu.  Prema iznesenim podacima, državna odvjetništva su tijekom 2019. godine zaprimila preko 215 tisuća novih predmeta, što je 19% više nego u 2018. godini. Unatoč povećanju broja predmeta, Glavna državna odvjetnica je izvijestila o povećanju ažurnosti državnih odvjetništva koje se ogleda u više riješenih predmeta te smanjenju broja neriješenih predmeta. 

Tijekom 2019. godine, državna odvjetništva zaprimila su 35.912 kaznenih prijava., što je 13% više nego u 2018. godini, od čega 18.764 kaznenih prijava podneseno od strane policije.  Državna odvjetništva u 2019. godini podigla su optužnice protiv 16.889 fizičkih i pravnih osoba, od čega je preko 96% optužnica potvrđeno. Tijekom rasprave naglašena je i spolna struktura zaposlenih u državnim odvjetništvima, u kojoj žene sudjeluju u udjelu od 80,57%.

U ime Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova raspravi je prisustvovao njen zamjenik Kristijan Kevešević koji je istaknuo da je proaktivan pristup državnog odvjetništva u prekršajnom progonu važna poluga u osiguranju zastupljenosti žena na kandidacijskim listama da on vidljiv iz 71 optužnog prijedloga podnesenog u 2019. godini od strane državnih odvjetništva zbog prekršaja iz čl. 15. Zakona o ravnopravnosti spolova. Također, pohvalio je suradnju Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ostvarenu u EU projektu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ u kojem je proveden niz edukacija za polaznike/ce iz državnih odvjetništva.

Zaključno, pohvalio je znatno kvalitetniju strukturu podataka o zločinu iz mržnje koju je Pravobraniteljica zaprimila od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2019. godinu jer omogućava bolji uvid u fenomenologiju te daje širu podlogu za formuliranje ciljanih preporuka vezanih uz politiku suzbijanja zločina iz mržnje, te je stoga izrazio očekivanje da se suradnja na toj razini nastavi.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.