Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 21.01.2021.

Pravobraniteljica za Radio Dubrovnik na temu "Žene ovisnice o drogama"

Logo Radio DubrovnikPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za HR Radio Dubrovnik vezano za rizik višestruke diskriminacije žena ovisnica o drogama. Specifičnosti ove grupe su izloženost nasilju u obitelji i seksualnom nasilju, izloženost društvenim stereotipima i stigmatizaciji, izloženost riziku prostitucije te dodatni problemi vezani uz trudnoću i majčinstvo.

Prema podacima Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, u RH je oko 4.500 žena ovisnica koje su u fertilnoj dobi, a oko 250 njih godišnje rodi, pri čemu su iste mlađe životne dobi te su česte neželjene trudnoće, kao i rizično spolno ponašanje. Trudnice i majke ovisnice često negiraju problem ovisnosti iz straha od oduzimanja djeteta nakon poroda kao i iz straha od kaznenog progona, a trudnice ovisnice iz toga razloga izbjegavaju i redovite ginekološke preglede tijekom trudnoće te dolaze na kontrolu tek pred kraj trudnoće.

Žene ovisnice se teže odlučuju na liječenje od muškaraca i zbog obiteljskih i roditeljskih obaveza, a vrlo često i njihovi partneri imaju problema s ovisnošću. Stoga važnu ulogu u liječenju ovisnosti kod žena ima upravo obitelj jer se pokazalo kako je potpora obitelji jedan od odlučujućih uvjeta prilikom donošenja njihove odluke o liječenju. 

Preporuke koje je Pravobraniteljica u svom dosadašnjem radu upućivala vezano uz položaj žena ovisnica:

  • senzibilizacija i osvještavanje društva o problematici ovisnosti kod žena te potreba uklanjanja stereotipa,
  • individualizirani rodno-senzibilni medicinski pristup u liječenju žena ovisnica,
  • sustavno praćenje ove problematike s rodnog aspekta (iskazivanje svih relevantnih statističkih podataka po spolu, prilikom analize podataka imati u vidu rizik višestruke diskriminacije žena)
  • poduzimanje mjera u cilju osnivanja i vođenja evidencije rodilja ovisnica,
  • provedba istraživanja o ovisnosti žena i njihovim specifičnostima, te sukladno dobivenim rezultatima, kreirati programe liječenja koji će uvažavati i zadovoljavati njihove specifične potrebe.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.