Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 12.01.2021.

Izjava za RTL.hr o političkoj participaciji žena i spolnoj kvoti

RTL.hr logoPravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjavu za portal RTL.hr na temu položaja žena u području političke participacije i poštivanju tzv. spolne kvote na parlamentarnim izborima održanima ove godine.

U svojoj izjavi pravobraniteljica je komentirala dosadašnju provedbu prekršajnih sankcija za predlagatelje kandidacijskih lista koji na izborima nisu poštivali odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova i govorila o važnosti primjene spolne kvote propisane Zakonom.

Dugoročno gledajući, u posljednjih 20 godina zastupljenost žena u predstavničkim tijelima političke vlasti u Hrvatskoj postupno se povećava, međutim nedovoljno brzo. Posebno su zabrinjavajući iznimno mali pomaci na parlamentarnoj razini - u odnosu na 2000. godinu, kada je u Hrvatski sabor izabrano 20% žena, na ovogodišnjim izborima izabrano ih je svega 3% više (23%). Također je zabrinjavajuća degradacija koja je zabilježena u navedenom razdoblju. Primjerice, na parlamentarnim izborima 2016. izabran je rekordno nizak udio žena, tek 13%. Na lokalnoj razini pomaci su nešto značajniji, ali samo zato što je polazišna pozicija početkom 2000-ih bila znatno nepovoljnija (zastupljenost žena u predstavničkim tijelima tada je iznosila tek nešto manje od 10%).

Udjelom od 23% izabranih žena u Hrvatski sabor (2020.) i 25% u predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (2017.) ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni, budući da se još uvijek nalazimo daleko od normativa propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova. Politika je područje u kojem se žene moraju etablirati kao ravnopravne akterice i na taj način pružati uzor drugim ženama da u svim poslovnim sferama mogu računati na najviše upravljačke pozicije. U Hrvatskoj se uloga žene u politici mijenja vrlo sporo te je spolna kvota u Zakon o ravnopravnosti spolova uvrštena upravo s namjerom da se taj proces potakne i ubrza. Nastupanje prekršajnih sankcija počevši s lokalnim izborima 2017. utjecalo je na povećanje udjela izabranih žena: na lokalnim izborima 2017. izabrano ih je 7% više nego 2013., a na parlamentarnim izborima 2020. izabrano ih je 10% više nego 2016. Navedeno ukazuje na važnost dosljedne provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova, kako propisane odredbe ne bi ostale mrtvo slovo na papiru, već kako bi u stvarnosti potaknule promjene i doprinijele boljem položaju žena u području političke participacije.

Cjelovita izjava pravobraniteljice dostupna je u članku objavljenom na portalu RTL.hr:
"Pravobraniteljica za RTL.hr o nestanku prijava za spolnu kvotu: 'Važno je da odredbe ne ostanu mrtvo slovo na papiru'" (RTL.hr, 12.1.2021.)

Vezani članci:
"Skupljamo donacije, a država je od stranaka mogla naplatiti gotovo 2 milijuna kn: Gdje su nestale prijave za kršenje ženske kvote?" (RTL.hr, 12.1.2021.)
"Država traži donacije za Baniju, a nije uzela 2 milijuna kuna kazni zbog ‘ženskih kvota’: HDZ je na listama prekršio zakon" (Net.hr, 12.1.2021.)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.