Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 22.12.2020.

Javno priopćenje povodm istupa rektora Sveučilišta u Zagrebu, Damira Borasa prema kadetkinji

Logo Pravobraniteljice za ravnopravnost spolovaRektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras, postupio je na obilježavanju 29. godišnjice vojnog učilišta „Doktor Franjo Tuđman“ neprimjereno i diskriminatorno temeljem spola tražeći od kadetkinje da skine masku kako bi na prvom mjestu istaknuo njezinu ljepotu obraćajući se medijima sa: „Evo slikajte ovu našu lijepo kadetkinju. Ne samo pametnu nego i lijepu, jel tako?“.

Rektor Boras je zanemario činjenicu da je kadetkinja bila na tom mjestu isključivo zbog svog uspjeha u učenju i radu na vojnom učilištu te da je isticati njezinu ljepotu u tom kontekstu bilo neprimjereno, prije svega zato što kadetkinja, neovisno o tome kako se osjećala u tom trenutku, nije imala izbora ne poslušati osobu koja s pozicije autoriteta svoje funkcije rektora Sveučilišta od nje traži skidanje maske i ističe njezin fizički izgled kao relevantan za događaj posvećen promociji polaznika/ca diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih vojnih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje.

Uz kadetkinju su također zbog svojih uspješnih rezultata bili i kadeti, međutim, budući da se radilo o muškarcima rektor Boras prema njima nije imao isti pristup niti je smatrao da bi ih trebalo istaknuti temeljem njihovog fizičkog izgleda, jer se vodio uobičajenom diskriminatornom praksom prema kojoj se samo žene ističe prvenstveno ili isključivo temeljem njihovog fizičkog izgleda. Na upit novinarke zašto je samo nju izdvojio, dodao je da  zato što je najbolja, a da su svi oni „pristali, sposobni i završili su u roku“. Upravo tom izjavom je potvrdio da je samo ženu izdvojio isključivo zbog ljepote, budući da je po svom uspjehu ravnopravna svojim muškim kolegama pa čak i bolja od njih. Stoga, element isticanja ljepote samo kada se radi o ženama postaje faktor razlikovanja, ali i faktor omalovažavanja budući da je isticanje fizičkog izgleda u ovakvim kontekstima skretanje pozornosti sa uspjeha koje su žene postigle ravnopravno s muškarcima na nešto što s tim uspjehom nema veze, ali zbog čega su generalno žene u društvu često isticane i često vrednovane.

Smatrati da uvijek i na svakom mjestu treba isticati žensku ljepotu, neovisno o kojem kontekstu ili kojim osobama se radi, predstavlja uvredljivo i omalovažavajuće tretiranje žena u odnosu na muškarce. Zašto bi se u slučaju uspješne žene u bilo kom području trebalo uvijek obratiti pažnju i na njezin fizički izgled, odnosno ljepotu, osim ako se žene i dalje ne tretira kao objekte muških pogleda pa im pamet, za razliku od muškaraca, nije dovoljna ukoliko se ne mogu podičiti i ljepotom. Tako onda nastaju seksističke primjedbe „nije samo pametna nego i lijepa“.

Negiranje rektora Borasa da se radi o diskriminaciji temeljem spola pokazuje nerazumijevanje što je zapravo diskriminacija temeljem spola. Pohvalno je što su mediji na licu mjesta prepoznali neprimjerenost rektorovog načina obraćanja prema kadetkinji i na to mu ukazali.

Na kraju želim dodati ono što ponavljamo u svakoj situaciji u kojoj osobe na funkcijama i druge javne osobe u javnosti koriste spolne stereotipe ili seksizam u govoru i ponašanju da je njihova društvena odgovornost daleko veća nego drugih građana/ki jer njihove izjave imaju ozbiljne posljedice u smislu upućivanja rodno afirmativnih ili diskriminirajućih poruka. Očekuje se od osobe koja je na čelu Sveučilišta na kojem se obrazuju mladi da razumije što je to diskriminacija temeljem spola i da vodi računa o tome da mu se izjave ili postupanja ne temelje na stereotipima ili seksizmu kao oblicima spolne diskriminacije.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
           Višnja Ljubičić, dipl.iur.
 
Iz medija;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.