Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Ostalo | 19.08.2020.

Sastanak s v.d. Hrvatske udruge poslodavaca


Slika sa sastanka pravobraniteljice i v.d. direktora HUP-a Damira Zorića u uredu PravobraniteljicePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, na zamolbu v.d. direktora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Damira Zorića održala je danas sastanak u prostorijama ureda. Temu radnog sastanka predložio je v.d. direktor HUP-a Damir Zorić kako bi upoznao Pavobraniteljicu s radnjama koje je HUP kao poslodavac poduzeo do sada u vezi slučaja spolnog uznemiravanja zaposlenica od strane bivšeg zamjenika glavnog direktora, Bernarda Jakelića.

Nakon što je Pravobraniteljicu upoznao s radnjama i postupcima koje je od imenovanja poduzeo vezano za konkretni slučaj, dogovorena je daljnja suradnja Pravobraniteljice i HUP-a. Između ostalog, imenovani je upoznao Pravobraniteljicu da su pristupili izradi novog Pravilnika o radu, a kako bi ubuduće HUP kao poslodavac osigurao objektivnu, zakonitu i kvalitetnu zaštitu dostojanstva radnica/ka. Pored navedenog upoznao je Pravobraniteljicu i da su imenovani novi povjerenici za zaštitu dostojanstva radnica/ka.

Pravobraniteljica je v.d. direktora upoznala s njezinim ovlastima i nadležnostima, kao i s obvezom poslodavca da u zakonskom roku od 30 dana od dana primitka upozorenja i preporuka dostavi Pravobraniteljici očitovanje o poduzetim mjerama. U slučaju nedostave očitovanja Pravobraniteljica temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova može zatražiti sankcioniranje odgovornih osoba. Zaključno je dogovorena daljnja suradnja Pravobraniteljice i HUP-a.

Sastanku su pored pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić dipl.iur. i v.d. direktora HUP-a Damira Zorića sudjelovali i pravni savjetnici Pravobraniteljice, Nebojša Paunović i Gordana Gradinščak-Kovačević te pravnica HUP-a Nuša Žunec.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.