Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Politička participacija | 03.11.2020.

Izjava o provedbi prekršajnih sankcija zbog nepoštivanja kvote na izborima

Jutarnji list logoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Jutarnji list na temu provedbe prekršajnih sankcija zbog nepoštivanja spolne kvote na kandidacijskim listama na lokalnim izborima 2017.

Sukladno članku 15. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17), prilikom utvrđivanja i predlaganja lista kandidata/tkinja za parlamentarne i lokalne izbore te za izbore članova u Europski parlament, političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama (kvota 40%). Člankom 35. Zakona o ravnopravnosti spolova propisane su novčane sankcije za one predlagatelje koji ne postupe u skladu s člankom 15. Zakona.

Nastavno na zaprimljeni upit, Pravobraniteljica je Jutarnjem listu dostavila informacije kojima raspolaže i ukazala da je analizu o provedbi prekršajnih sankcija objavila u svom Izvješću o radu za 2018. godinu (poglavlje 7.1.2., str. 286.). Analiza je pokazala da se članak 35. Zakona o ravnopravnosti spolova provodi otežano, sporo, parcijalno i nedosljedno, zbog čega je Hrvatskom saboru predložila da se novčane kazne u Zakonu nadomjeste odbacivanjem kandidacijskih lista, međutim do danas nije zaprimila informacije da bi do takvih zakonodavnih promjena moglo doći. Također je napomenula da podaci o provedbi članka 35. Zakona, premda nisu bili objavljeni u DORH-ovom Izvješću o radu državnih odvjetništava za 2017. godinu, objavljeni su u kasnijim izvješćima o radu državnih odvjetništava za 2018. i 2019. godinu.

Pravobraniteljica kontinuirano nadzire provedbu članaka 15. i 35. Zakona o ravnopravnosti spolova, o čemu obavještava Hrvatski sabor i javnost kroz svoja godišnja izvješća o radu: Izvješće o radu za 2017. godinu, poglavlje 7.3. (str. 241.); Izvješće o radu za 2018. godinu, poglavlje 7.1. (str. 285.); Izvješće o radu za 2019. godinu, poglavlje 7.3.3. (str. 228.).

Novinski članak dostupan je na sljedećoj poveznici:
"Stranke koje 2017. nisu imale četrdeset posto žena na listama još nisu kažnjene" (Jutarnji.hr, 3.11.2020.)


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.