Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Mediji | 24.07.2020.

MEDIJSKA ANALIZA PARLAMENTARNIH IZBORA 2020.

Logo Izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 5.7.2020. Po završetku službene izborne kampanje, Pravobraniteljica je provela analizu prikupljenih članaka i podataka o televizijskim sučeljavanjima stranačkih kandidata i kandidatkinja iz aspekta načela ravnopravnosti spolova. Ne zauzimajući strane, Pravobraniteljica u ovoj analizi ukazuje na najčešće trendove političke retorike i medijskog načina izvještavanja koje ilustrira konkretnim primjerima. Pravobraniteljica nije uzela u razmatranje medijske sadržaje koji su se odnosili na izbornu kampanju, ali nisu bili povezani s načelima ravnopravnosti žena i muškaraca u sferi političke participacije, tematike ili izražavanja stajališta. 

Medijska analiza parlamentarnih izbora 2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.