Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Zakonodavstvo | 09.10.2020.

Sudjelovanje u izradi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije 2021. 2027.

PRS logoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje u procesu izrade Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. 2027. godine te pratećeg Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2021. do 2023. godine i Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. - 2023. godine, kojim koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. S obzirom da je u tekstu trenutnog nacrta Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. 2027. istaknuto da će tema ravnopravnosti spolova u ovom dokumentu biti usmjerena samo na potrebu donošenja strateškog okvira u području ravnopravnosti spolova zbog okolnosti da se izrađuje Nacionalni plan za ravnopravnost spolova od 2021. do 2027., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je istaknula zabrinutost takvim pristupom te ukazala da je Nacionalni plan za ravnopravnost spolova dokument koji se najavljuje još od 2015. godine te koji ranije nije obuhvaćao svu problematiku koja se podrazumijeva pod temom ravnopravnosti spolova.

Stoga, na sastancima radne skupine za izradu predmetnih dokumenata koji su održani 2. i 9 listopada 2020. godine, zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević prenio je stajalište da je zbog rasprostranjenosti diskriminacije na temelju spola i drugih osnova iz područja ravnopravnosti spolova neophodno da mjere zaštite od iste budu sastavni dio temeljnog strateškog dokumenta za suzbijanje diskriminacije jer tamo po svojem sadržaju i smislu spadaju, a ravnopravnost spolova, kao najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, trebala bi biti zastupljenija u nacionalnoj strategiji posvećenoj zaštiti i promicanju ljudskih prava.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.