Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 16.09.2020.

Pravobraniteljica se uključila u istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova

EIGE logoNa poziv istraživačkog instituta RAND Europe, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova se uključila u istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova na temu utjecaja epidemije izazvane bolešću COVID-19 na razinu podrške ženama žrtvama nasilja počinjenog od strane njihovih intimnih partnera te na razinu podrške njihovoj djeci. Cilj istraživanja je prikupljanje informacija o mjerama i inicijativama koje su provođene u svrhu podrške žena žrtava i njihove djece u uvjetima epidemije izazvane bolešću COVID-19 te utvrđivanje primjera najbolje prakse. Na temelju prikupljenih podataka iz svih zemalja Europske unije, izradit će se preporuke za uspostavu nacionalnih mjera koje će žrtvama nasilja počinjenog od strane intimnih partnera u uvjetima epidemije osigurati pristup službama podrške i povećati funkcionalnost službi, te nacionalnih mjera u okviru kriznih planova i planova oporavka koje se pridonijeti smanjenju nasilja nad ženama u tim okolnostima.

Više informacija o istraživanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova dostupno je na:
https://eige.europa.eu/about/projects/implications-covid-19-women-victims-intimate-partner-violence 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.