Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 09.09.2020.

Izjava za portal Klikni.hr vezano za nasilja nad ženama

Klikni.hr logoPravobraniteljica Višnja Ljubičić je za portal Klikni.hr dala izjavu na temu nasilja nad ženama. Pravobraniteljica je iznijela statističke podatke o nasilju nad ženama u 2019. godini, a koje je analizirala i u svojem Izvješću o radu za 2019. godinu te se osvrnula na postojeću politiku kažnjavanja počinitelja tih oblika nasilja. Naime Pravobraniteljica upozorava kako već godinama pravosuđe na bezuvjetne zatvorske kazne osuđuje manje od 10 posto počinitelja nasilja, dok su svi ostali osuđeni relativno blagim novčanim kaznama, odnosno uvjetnim zatvorskim kaznama. Stoga je od izuzetne važnosti i provoditi edukacije sudaca/sutkinja te državnih odvjetnika/ica. Iako obiteljsko nasilje seli iz sfere prekršajnog prava u sferu kaznenog prava, navedeno nikako nije pokazatelj uspješne i učinkovite borbe protiv rodno utemeljenog nasilja. Pravobraniteljica je navela i podatke o provedbi psihosocijalnog tretmana u 2019. godini istaknuvši kako skoro upola manje utrošenih sredstava od ukupno planiranih za ovu aktivnost, zasigurno ne doprinosi učinkovitom suzbijanju obiteljskog nasilja već, upravo suprotno, opisanim trendovima brutalizacije rodno utemeljenog nasilja.

Članak na Klikni.hr


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.