Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 21.12.2020.

Komentar pravobraniteljice vezano za sklonište za žrtve nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Logo Dubrovački vjesnikPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Dubrovački vjesnik problematiku postojanja skloništa za žrtve nasilja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sredinom godine dobila je pritužbu u kojoj se navodilo da, usprkos informacijama da sklonište postoji, isto ne postoji. Po pritužbi, pravobraniteljica je zatražila izvješće i dokumentaciju od nadležnih institucija. Iz provedenog postupka i temeljem informacija Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dobila je informacije kako je dosad izdano rješenje za sklonište, ali samo privremeno. Resornom ministarstvu, pravobraniteljica je uputila preporuku da se što prije osnuje trajno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja na području ove županije čiji će smještajni kapaciteti uvažavati broj stanovnika i stvarne potrebe. Preporučila je i kontinuirano osiguravanje dostatnih i pravovremenih financijskih sredstava za rad postojećih skloništa kao i žurno sklapanje ugovora između Caritasa i Ministarstva. 

Dubrovački vjesnik, 17.12.2020.

Dubrovački vjesnik, 26.12.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.