Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 12.12.2020.

Pravobraniteljica za Dubrovački vjesnik o radu obiteljskih centara

Logo Dubrovački vjesnikPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Dubrovački vjesnik u kojoj se osvrnula na rad Obiteljskog centra u Dubrovniku u vezi kojeg je primila pritužbu Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Dubrovnik zbog nefunkcioniranja Obiteljskog centra u Centru za socijalnu skrb Dubrovnik, radi čega postoji niz poteškoća u radu Odjela za djecu, mladež i obitelj. Provela je nadležno ispitivanje po pritužbi, međutim do danas je zaprimila samo odgovor Hrvatske udruge socijalnih radnika u kojem se podržavaju zahtjevi Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Dubrovnik. Na upit ima li saznanja o dobrim ili lošim iskustvima rada obiteljskih centara u drugim gradovima kada su u pitanju žrtve nasilja, napomenula je da se pritužbe građana i građanki koje zaprima vezano uz nasilje u obitelji odnose uglavnom na nezadovoljstvo načinom rada policije kao i centara za socijalnu skrb, ali ne i podružnice obiteljskih centara.

Članak u Dubrovačkom vjesniku, 12.12.2020.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.