Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 02.12.2020.

Solidarna radna okolina sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja

Ekran sa sudionicima webinaraPravobraniteljica je danas sudjelovala na otvorenom  on-line razgovoru na temu „Solidarna radna okolina sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja“. Kao doprinos manifestaciji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, ovaj događaj zajedno su organizirali Fond #spasime, Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj uz podršku Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. 

Na diskusiji su aktivno sudjelovale predstavnici/ce organizacija koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja, sindikata, poslovnih udruga i poslodavaca i  relevantnih institucija te žene koje su preživjele nasilje i bore se za svoju ekonomsku samostalnost.

Predstavnik Pravobraniteljice, pravni savjetnik Nebojša Paunović, podijelio je sa sudionicima diskusije iskustva Pravobraniteljice u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja, naglasivši kako je osnovni problem u tome što se naše društvo uglavnom bavi posljedicama, a ne uzrocima ove vrste nasilja što povratno dovodi do preopterećenja pravosudnog sustava, nedostatka strateškog razmišljanja i pristupa problematici te nedostatka kvalitetnih preventivnih programa, a samim tim i do nedovoljno učinkovitih mehanizama potpore ženama žrtvama nasilja u području rada i zapošljavanja, ali i u ostalim područjima života. Nadalje, pravni savjetnik naveo je ukratko preporuke koje Pravobraniteljica već godinama ističe u svojim godišnjim izvješćima, a koje bi trebale predstavljati temelj u pristupu i rješavanju rodno uvjetovanog nasilja i potpore žrtvama. To su sustavnost, umreženost, multidisciplinarnost  i sinergijski pristup svih relevantnih dionika, edukacija, izdašno financiranje potpora žrtvama, te strateški pristup s naglaskom na rodno osjetljivim proračunima, kako na razini jedinca lokalne (područne) i regionalne samouprave tako i na razini upravljačkih sustava te integracija istih u područje korporativnih i privatnih budžetskih planiranja te, konačno, rodno determinirani, a ne rodno neutralni pristup. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.