Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 12.12.2020.

Pravobraniteljica komentirala za Novosti problematiku spolnog uznemiravanja na radnom mjestu

Logo Novosti
 Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za tjednik Novosti odnos prema žrtvama spolnog uznemiravanja, a povodom nedavnog odbacivanja kaznene prijave protiv bivšeg zamjenika direktora HUP-a. Istaknula je kako se već godinama zalaže da se progon za sva djela rodno utemeljenog nasilja, bila ona prekršajne ili kaznene prirode, vrši isključivo po službenoj dužnosti. Osim potrebe progona po službenoj dužnosti svih oblika rodno utemeljenog nasilja i produljenja rokova za prijavu tih djela, Potrebne su i sveobuhvatne promjene u skladu s ratificiranom Istanbulskom Konvencijom. Iako se ratifikacijom omogućio početak rada na značajnijem unapređenju zakonodavnog okvira i prakse u suzbijanju rodno utemeljenog nasilja, nasilja u obitelji i nasilja prema ženama, to se nažalost nije dogodilo na sustavan i integrativan način uz vodstvo struke. Ne samo da je niz relevantnih zakonskih izmjena i dopuna nastupio neposredno prije same ratifikacije, već se zakonodavac odlučio mijenjati zakone mahom na temelju individualnih slučajeva koji su svojom brutalnošću i posebno sudskim epilogom uznemirili javnost. Također, u stručnoj javnosti stekao se dojam kako politika zakone mijenja na temelju civilnih inicijativa i prosvjeda građana, zanemarujući u određenom dijelu znanstvena istraživanja, struku i stručne radove te međunarodne trendove i konvencije, kao i specifičnosti našeg društvenog i kulturnog života i okružja. Tako je i dalje značajan broj propisa u ovom području ostao neusklađen s Konvencijom. 

Članak "Zašto žrtve šute", Novosti, 12.12.2020.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.