Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Državna tijela | 09.12.2020.

Pravobraniteljica sudjelovala na okruglom stolu o ženama ovisnicama

Logo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvoU organizaciji Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo, a povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti (15.11.-15.12.), održan je virtualni okrugli stol na temu „Izazovi skrbi i tretmana žena s problemom ovisnosti o drogama“. Jedno od uvodnih izlaganja, pored Željka Petkovića, pomoćnika ravnatelja HZJZ-a, i  Helence Pirnat Dragičević, Pravobraniteljice za djecu, održala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je istaknula važnost individualiziranog i rodno senzibilnog pristupa ovoj problematici. Pravobraniteljica je ukratko predstavila relevantne statističke podatke o ovisnosti o drogama u žena, a koji ukazuju kako su u 2019. liječene žene ovisnice činile udio od 17,3% svih liječenih osoba (omjer muškaraca i žena – 4,8 : 1,0), pri čemu su bile najbrojnije u dobnoj skupini 35-39 godina života (prosječna dob 36,5 godina, dok je kod muškaraca iznosila 38,3 godine). Od svih liječenih osoba u 2019., njih 37,9% ima djecu (51,5 % žena i 35,2% muškaraca).

Pravobraniteljica je ukazala i na specifičnosti žena ovisnica u vidu izloženosti obiteljskom i seksualnom nasilju (kao oblicima rodno uvjetovanog nasilja), društvenim stereotipima i stigmatizaciji kao i prostituciji, a što ukazuje kako se radi o skupini izloženoj riziku višestruke diskriminacije. Žene ovisnice se teže odlučuju i na liječenje od muškaraca zbog obiteljskih i roditeljskih obaveza. Pravobraniteljica je istaknula kako posebnu pažnju treba posvetiti ženama ovisnicama u zatvorskom sustavu (čine malen udio od oko 6%), kao i trudnicama i majkama ovisnicama, a radi svega navedenog potrebno je raditi na daljnjoj senzibilizaciji i osvještavanju društva te sustavno pratiti ovu problematiku i sa rodnog aspekta.

Izlaganja o trendovima i obilježjima liječenih žena ovisnica te o izazovima psihosocijalnog tretmana i socijalne integracije žena ovisnica održale su predstavnice HZJZ-a (Maja Valentić i dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić), dok je Tatjana Katkić Stanić (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji  i socijalne politike) u svom izlaganju ukazala na važnost integriranog pristupa i međuresorne suradnje u zaštiti žena s problemom ovisnosti i djece čiji roditelji imaju problem s ovisnosti. Predstanik Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, dr. med. Boris Gracin, u svom izlaganju osvrnuo se na tretman i psihosocijalnu rehabilitaciju žena s problemom ovisnosti o drogama u okviru izvanbolničkog sustava za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i liječenje ovisnosti. O potrebama i izazovima skrbi za žene s problemom ovisnosti o drogama i djecu čiji roditelji imaju problem ovisnosti o drogama izlagala je Ksenija Sviben iz CZSS Zagreb, dok je o izazovima u vođenju trudnoće žena ovisnica o drogama izlagala prof.dr.sc. Vesna Elveđi Gašparović iz Klinike za ženske bolesti i porode Petrova.

Web HZJZ, 11.12.2020.

 

 

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.