Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 08.12.2020.

Predavanje studentima/cama Policijske akademije o ravnopravnosti spolova

Policijska akademija logoU okviru međuinstitucionalne suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Policijske akademije, zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević održao je studentima/cama Policijske akademije predavanje na temu ravnopravnosti spolova i djelovanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. 

Uz pregled međunarodnog i nacionalnog pravnog, strateškog i institucionalnog okvira vezanog uz područje ravnopravnosti spolova i djelovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, poseban fokus predavanja stavljen je na suradnju Pravobraniteljice s policijom na području borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.

Uz opis pojavnosti nasilja prema ženama i njegovim štetnim posljedicama na međunarodnoj razini i razini Republike Hrvatske, zamjenik pravobraniteljice se posebno osvrnuo na očekivanja koja se iz aspekta Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji očekuju prilikom postupanja policije te  na  slučajeve iz prakse Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u kojima je davala upozorenja i preporuke usmjerene na poboljšanje sustava borbe protiv nasilja prema ženama.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.