Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 04.12.2020.

Sudjelovanje na webinaru „Tackling pregnancy and parenthood related discrimination in the labour market“

Webinar 4.12.2020.U sklopu projekta Parents@Work, kojeg provode belgijski Institut za ravnopravnost žena i muškaraca, bugarsko Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, estonska Povjerenica za ravnopravnost spolova i jednako postupanje te portugalsko Povjerenstvo za jednakost na radu i zapošljavanju, dana 4. prosinca 2020. godine održan je webinar pod nazivom „Tackling pregnancy and parenthood related discrimination in the labour market“.

Fokus projekta je na dvjema komponentama koje se odnose na razmjenu dobrih praksi poslodavaca i razmjenu informacija između poslodavaca i radnika/ca, s jedne strane, te informiranje i edukaciju predstavnika/ca inspekcije rada o pravnoj zaštiti roditelja i trudnica na radnim mjestima, s druge strane.

S ciljem razmjene međusobnih iskustava, sudionici/e iz redova institucija, inspekcije rada i  tijela za jednakost raspravljali su o različitim alatima i metodama borbe protiv diskriminacije na tržištu rada vezano uz ravnotežu poslovnog i privatnog života, s naglaskom na neizravnu diskriminaciju te situacijsko testiranje diskriminacije i njegovu primjenjivost u sudskim postupcima. Pored navedenog, prezentiran je pravni okvir Europske unije koja se tiče zaštite od diskriminacije po osnovi trudnoće, materinstva i roditeljstva, s posebnim osvrtom na mjerodavne odredbe Direktive 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi kojima se jača pravni položaj roditelja i pružatelja neplaćene skrbi.

Kao predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, na webinaru je sudjelovao zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević, koji je sudionike upoznao s pravnim uređenjem izravne i neizravne diskriminacije u Republici Hrvatskoj te ukazao na sudjelovanje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u provedbi sličnog projekta koji se provodi u Austriji i Republici Hrvatskoj pod nazivom „Parents@work: changing preceptions! - Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“, čiji nositelj  je L&R institut za društvena istraživanja iz Austrije, a partnerske organizacije su austrijska Pravobraniteljica za jednakost i Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.