Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
PREDAVANJA | 04.12.2020.

Predavanje studentima/cama Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu

Foto zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu - UNIZGU okviru kolegija Socijalni rad i ljudska prava, a na poziv doc.dr.sc. Marine Milić Babić, savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, održala je on line predavanje studentima/icama pete godine Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studijskog centra socijalnog rada. U svom predavanju savjetnica je ukratko predstavila rad institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravni okvir i ovlasti te način postupanja po pritužbama građana/ki u okviru ispitnog antidiskriminacijskog postupka.

Nakon uvodnog izlaganja, savjetnica je iznijela relevantne podatke koji se odnose na spolnu diskriminaciju na području rada i zapošljavanja kao i primjere iz prakse. Poseban naglasak stavljen je na područje roditeljske skrbi (gdje su pritužbe očeva najčešće) i nasilja u obitelji (kao oblika rodno uvjetovanog nasilja), pri čemu su analizirane najčešće pritužbe očeva i majki koje su se odnosile na rad centara za socijalnu skrb u tim područjima. Ukazano je i na problematiku sankcioniranja partnerskog nasilja kao i na važnost implementacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Studenti/ice su upoznati i sa Direktivom (EU) 2019/1158 o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, a kojom je propisana obveza uvođenja očevog dopusta u trajanju od 10 dana te su predstavljeni i statistički podaci HZZO-a koji ukazuju kako muškarci u Hrvatskoj još uvijek u nedovoljnoj mjeri koriste  rodiljne i roditeljske dopuste, radi čega je potrebno nastaviti s poduzimanjem daljnjih mjera. 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.