Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 03.12.2020.

Pravni seminar na temu antidiskriminacije i ravnopravnosti spolova

Foto ekrana sa sudionicima online pravnog seminaraEuropska komisija, u suradnji Europskom mrežom pravnih stručnjaka za antidiskriminaciju i ravnopravnost spolova, organizirala je virtualni godišnji pravni seminar koji je održan 3. prosinca 2020.  godine. Pravni seminar je namijenjen informiranju sudionika o najnovijim politikama i razvoju prakse na području antidiskiminacije i ravnopravnosti spolova. Na seminaru su se okupili predstavnici Europske komisije, vlada država članica, tijela za jednakost, nevladinih organizacije i akademske zajednice. Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, na seminaru je sudjelovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.

Seminar je svojim uvodnim govorom otvorila Helena Dalli, povjerenica za jednakost, istaknuvši da će se u svom mandatu posebno založiti za dosljednu primjenu novih strategija za jednakost na razini Europske unije koje se odnose na EU Akcijski plan za borbu protiv rasizma 2020-2025, EU Strategiju za ravnopravnost spolova 2020-2025, Strateški okvir EU-a za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma 2020-2030 i EU Strategiju za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020-2025 te najavivši skoro uvođenje obvezujućih mjera za transparentnost plaća u cilju smanjenja jaza u plaćama između žena i muškaraca.

Kao glavni govornik sudionicima seminara se obratio Nils Muižnieks, direktor Europskog regionalnog centra Amnesty Internationala i bivši povjerenik za ljudska prava pri Vijeću Europe, osvrnuvši se na povećanu količinu nasilja prema ženama u razdoblju epidemije, učinke u slučaju pristupanja Europske unije Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te na značaj Venecijanske komisije u procesu afirmacije načela ravnopravnosti spolova na prostoru Europske unije. Kao prioritetni problem na području ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji istaknuo je nedostupnost ili otežani pristup pobačaju u pojedinim članicama Europske unije.

U stručnom dijelu seminara, zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević sudjelovao je u raspravi na temu neizravne spolne diskriminacije u području rada te utjecaja epidemije bolesti COVID-19 na ravnopravnost spolova, u kojoj je ukazao na povećani broj pritužbi koje je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zaprimala od strane majki koje u vrijeme obustave redovitog rada predškolskih i školskih ustanova nisu imale mogućnost organizacije alternativnih načina brige za djecu. Kao primjeri dobre prakse u tom kontekstu na seminaru su istaknute reakcije Belgije, Italije i Latvije koje su u vrijeme epidemije uvele poseban plaćeni roditeljski dopust.

Zaključno je istaknuto da su učinci epidemije bolesti COVID-19 više pogodile one koji se već nalaze u nejednakoj poziciji, ali da je takav razvoj situacije ujedno otvorio nove poglede i pokazao da je striktno uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve razine javnih politika osnovni mehanizam na putu postizanja ravnopravnosti spolova.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.