Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 26.11.2020.

Početak provedbe „WE PROJECT“-a uz sudjelovanje Pravobraniteljice

Pravobraniteljica je pružila podršku projektu naziva: „WE PROJECT“ kojeg je nositelj Medicinsko sveučilište u Beču, Austrija, dok su partnerske organizacije: Universitat de Valencia, Španjolska; Udruženje JAZAS, Srbija; Anglia Ruskin University, Ujedinjena Kraljevina; Sora, Ogris & Hofinger, Austrija; Univerzita Komenského v Bratislave, Slovačka; i organizacija civilnog društva Forum za slobodu odgoja iz Zagreba, Hrvatska. Projekt je započeo s provedbom 5. listopada 2020. godine, a predviđeno trajanje mu je 15 mjeseci.

Opći cilj projekta je povećati ravnopravnost mladih LGBTI+Q+ osoba koje ulaze na tržište rada kroz stručno osposobljavanje svih dionika, povećanjem znanja mladih radnika/ica o načelima nediskriminacije i stvaranjem prostora za razmjenu primjera dobre prakse radne okoline koja promiče prihvaćanje, različitost i toleranciju.

U okviru početka provedbe projekta, pravni savjetnik Pravobraniteljice, Nebojša Paunović, sudjelovao je putem ZOOM platforme u fokus grupi koja je raspravljala situaciju vezanu uz prava LGBTI+Q+ osoba u Republici Hrvatskoj, posebice u području rada i zapošljavanja. Pravni savjetnik podijelio je sa sudionicima fokus grupe iskustva rada Pravobraniteljice u području zaštite i unaprjeđenja prava LGBTI+Q+ osoba, iznijevši, između ostalog, i primjere pojedinih konkretnih slučajeva pritužbi ovih osoba na diskriminaciju kao i određene trendove te preporuke Pravobraniteljice za unaprjeđenje sustava zaštite prava i poboljšanje statusa ovih osoba u području rada i zapošljavanja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.