Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
IZJAVE MEDIJIMA | 30.11.2020.

Pravobraniteljica dala izjavu za portal Otvoreno.hr o nasilju u obitelji

Logo portala Otvoreno.hrPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, za portal Otvoreno dala je izjavu vezano uz problematiku nasilja u obitelji. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na dosadašnje aktivnosti poduzete u cilju zaštite žrtava, ali i na pitanje sankcioniranja počinitelja istaknuvši kako iste treba izložiti najstrožim kaznama (tzv. zakonskim maksimumima), čime bi se slala puno jasnija društvena poruka o nultoj toleranciji na nasilje u obitelji, a počinitelje učinkovitije odvraćalo od ponovnog počinjenja nasilja. Pravobraniteljica je ukazala kako je i dalje značajan broj propisa u ovom području ostao neusklađen s Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji istaknuvši važnost provođenja kontinuiranih edukacija o rodno utemeljenom nasilju, posebice za suce/sutkinje i državne odvjetnike/ice.

Link na članak >>
 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.