Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Povjerenstva/Odbori | 25.11.2020.

5. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora: „Prevencija i suzbijanje seksizma“

Na 5. sjednici Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora s tematskom točkom dnevnog reda „Prevencija i suzbijanje seksizma“ predstavljen je projekt Vijeća Europe „Zajedno protiv seksizma“, čiji cilj je provedba Preporuke CM/Rec(2019)1 Vijeća Europe o prevenciji i suzbijanju seksizma.

Nakon uvodne riječi predsjednice Odbora Marije Selak Raspudić, predstavnice Ženske mreže Hrvatske Sanja Juras i Nela Pamuković predstavile su kampanju koju u okviru projekta na području Republike Hrvatske u 12 gradova provodi Ženska mreža Hrvatske. U raspravi su sudjelovale/i Dalibor Šemper (Vlada RH), Viktor Koska (FPZG), Margareta Mađerić, Maja Sporiš (Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH), Snježana Vasiljević (PFZG), Sanja Bezbradica, Marina Škrabalo (Zaklada Solidarna) te članice Odbora Dragana Jeckov, Anamarija Blažević i Rada Borić.

U raspravi je također sudjelovao savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić, koji je pozdravio provedbu projekta od strane Ženske mreže te istaknuo značaj Preporuke Vijeća Europe kao dokumenta u kojem je do sada najsveobuhvatnije razložena problematika seksizma. Također je izrazio nadu da će u novoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova ona biti implementirana na odgovarajući način.

Snimka 5. sjednice Odbora za ravnopravnost spolova dostupna je na službenom kanalu Hrvatskog sabora „Internet TV Hrvatskoga sabora“.

Zapisnik Odbora, 27.11.2020.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.