Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Sindikati | 25.11.2020.

On-line rasprava „Nasilje nad ženama na radnom mjestu u vrijeme korone“

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, Ženska sekcija Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) organizirala je 25. studenog 2020. godine online razgovor na temu „Nasilje nad ženama na radnom mjestu u vrijeme korone“ u kojem su sudjelovali Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske i potpredsjednica Ženske sekcije SSSH, Emina Ibrahimi, predsjednica Ženske sekcije SSSH, Mirela Vidaković, članica sindikata-Ženska sekcija SSSH te Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

U okviru razgovora izložene su spoznaje SSSH o manifestacijama nasilja na radnim mjestima te iznesena neposredna iskustva pojedinih članica SSSH o nasilju s kojim su se u svom radu suočile. Posebno je ukazano na okolnost da je epidemija bolesti COVID-19 dovela do povećanja nasilja prema ženama na radnim mjestima, osobito u smislu ekonomskog nasilja u vidu neisplate plaća, nepovoljnijih uvjeta rada, velikog pritiska od strane poslodavaca, ali i pritiska od strane samih potrošača. 

Zamjenik pravobraniteljice Kristijan Kevešević izložio je statističke pokazatelje i opisao postupanje institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano uz  spolno uznemiravanje te ukazao na preporuke Pravobraniteljice za suzbijanje spolnog uznemiravanja koje se odnose na edukacije osoba ovlaštenih za provođenje postupaka za zaštitu dostojanstva radnika/ca,  obvezivanje državnih tvrtki na objavu podataka o broju provedenih postupaka za zaštitu dostojanstva, osvještavanje društva o problematici spolnog uznemiravanja te ratifikaciju Konvencije Međunarodne organizacije rada o sprječavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada (Konvencija br.190).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.