Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Rodno utemeljeno nasilje | 25.11.2020.

Okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u  suradnji s Domom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji “Duga – Zagreb” organizirao je danas putem on-line platforme okrugli stol povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a u sklopu provedbe europskog projekta A.S.A.P. (A Systemic Approach for Perpetrators”/„A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima).

Na okruglom stolu predstavljen je navedeni Projekt koji okuplja osam partnera iz četiri europske zemlje (Republike Hrvatske, Njemačke, Bugarske i Italije), a nositelj kojega je Regija Veneto iz Republike Italije. Glavni je cilj Projekta definirati i implementirati model rada koji integrira metode primjenjive za rad i sa žrtvama i počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja, a kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije. Projekt je financiran iz programa Europske unije za ravnopravnost i građanstvo (2014-2020). Projekt je započeo u listopadu 2018. godine, a  predviđeno trajanje mu je do kraja ožujka 2021. godine.

Ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga – Zagreb“ mr. sc. Željka Barić, dipl. socijalna radnica, predstavila je rad Doma kroz do sada provedene projekte. Maja Pataky, dipl. Socijalna radnica i Dubravka Vujnović Radaković, prof. psihologije upoznale su sudionike s mjerom psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji i s važnostima provedbe navedene mjere kao oblika prevencije recidiva i nasilja u obitelji općenito.

Pravni savjetnik Pravobraniteljice, Nebojša Paunović, predstavio je ukratko stavove Pravobraniteljice naglasivši izuzetnu važnost ove mjere, ističući kako Pravobraniteljica već godinama zagovara jačanje prevencije kao temelja u suzbijanju obiteljskog nasilja. Istaknuo je i uočene probleme u provedbi pishosocijalnog tretmana kao i neke od nelogičnosti vezane uz standarde provođenja, a koji su preširoko postavljeni te na taj način isključuju značajan broj počinitelja iz ove mjere iako je ona u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji definirana kao oblik sankcije.  Dr. sc. Dean Ajduković, profesor i psiholog podržao je izložena stajališta pravnog savjetnika Paunovića ističući važnosti Institucije pravobraniteljice u višegodišnjem praćenju ove problematike i predlaganju učinkovitijih rješenja.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.