Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 25.11.2020.

Sudjelovanje na webinaru „Reimagining care policies in South-Eastern Europe and beyond“

Foto ekrana sa sudionicama online webinaraU sklopu InCARE projekta „Socijalne i rodne nejednakosti u skrbi: politike usmjerene skrbi za djecu te roditeljske prakse u post-jugoslavenskim zemljama i uloga javnopolitičkih ideja“, održan je webinar „Reimagining care policies in South-Eastern Europe and beyond“. InCARE projekt je Marie Curie individualni projekt financiran od strane Europske unije u okviru Obzor 2020 programa čiji cilj je produbiti razumijevanje reformi politika skrbi za djecu predškolske dobi i njihovih učinaka u izabranim post-jugoslavenskim zemljama (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Slovenija). Projekt je posebice usmjeren na roditelje koji imaju otežan pristup roditeljskim dopustima i uslugama za djecu predškolske dobi, a voditeljica projekta je dr.sc. Ivana Dobrotić sa Sveučilišta u Oxfordu.

Izlaganja su održali/e predstavnici/ice sveučilišta iz Slovenije, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske, a webinar je aktivno pratila i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je kroz pitanja i raspravu ukazala na važnost implementacije Direktive (EU) 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU, kojom se, između ostalog, propisuje očev dopust u trajanju od najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta. S tim u vezi, izlagači/ice su iznijeli iskustva iz svojih država pri čemu se kao primjer dobre prakse svakako može smatrati Slovenija koja je 2019. godine uvela pravo na 30 dana očevog dopusta povodom rođenja djeteta, a koji dopust je u cijelosti plaćen. S druge strane, u Bosni i Hercegovini je spomenuta Direktiva EU još uvijek nepoznata i nedovoljno raspravljena u javnosti te još uvijek jako malo očeva koristi prava i dopuste u vezi rođenja i skrbi o djetetu. Slična situacija je i u Sjevernoj Makedoniji gdje je pravo oca na roditeljski dopust simbolično i to u vidu sedam slobodnih dana koja mu (temeljem kolektivnog ugovora) pripadaju povodom sklapanja braka, rođenja djeteta ili smrti člana obitelji. Iz održanih izlaganja vidljivo je kako bi učinkovita demografska politika svakako morala biti usko povezana s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova, a na što Pravobraniteljica u svojim godišnjim izvješćima o radu kontinuirano ukazuje.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.