Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Međunarodni projekti | 10.03.2020.

Sastanak u vezi unaprjeđenja sustava prikupljanja podataka

Slika sa sastanka Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s predstavnicama Državnog zavoda za statistiku: Lidijom Brković, glavnom ravnateljicom, Andreom Galić Nagyszombaty, načelnicom Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima, Dubravkom Rogić-Hadžalić, načelnicom Sektora demografskih i društvenih statistika, Katarinom Litva, voditeljicom Službe statistike tržišta rada i Snježanom Varga, višom savjetnicom – specijalisticom u Službi statistike tržišta rada. 

Na sastanku se razgovaralo o podacima koje je Državni zavod za statistiku, na zahtjev Pravobraniteljice, dostavio Institutu za društvena istraživanja za provedbu istraživanja unutar projekta “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine” te o dostupnosti podataka i statističkim analizama vezanim uz tržište rada i zaposlenost, pogotovo rodni jaz u plaćama i mirovinama, te izvješća Eurostata i Državnog zavoda za statistiku vezana uz rodni jaz u plaćama i mirovinama. 

Pravobraniteljica je iznijela potrebu dubljih analiza iz rodne perspektive kako bi se uvidjeli uzroci rodnog jaza u plaćama i neravnopravnosti na tržištu rada u Hrvatskoj, što je i tema projekta “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine”, te predložile daljnje sinergijsko djelovanje u prikupljanju i unaprjeđenju baze statističkih podataka.

Na sastanku su sudjelovale/i i predstavnice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: Mladenka Morović, rukovoditeljica Službe za opće poslove; Sanda Brumen, koordinatorica projekta, Josip Šipić ispred Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) te Igor Knežević iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.