Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 23.11.2020.

Sudjelovanje u razmjeni iskustava vezano za praćenje provedbe Istanbulske konvencije

Logo Francuskog veleposlanstva i Autonomne ženske kuće ZagrebU susret obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, u organizaciji Autonomne ženske kuće Zagreb i Francuskog veleposlanstva u Hrvatskoj održan je virtualni okrugli stol pod nazivom „Praćenje provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije) u Hrvatskoj i Francuskoj: razmjena iskustava”. Cilj okruglog stola bio je istaknuti postignuća i izazove u procesu implementacije Istanbulske konvencije, razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse u Hrvatskoj i u Francuskoj, raspraviti o aktivnostima i mjerama u svrhu pružanja bolje zaštite žena od svih oblika nasilja te ojačati suradnju između institucija i organizacija civilnog društva uključenih u borbu protiv nasilja nad ženama.

U okviru panela pod naslovom “Sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama u Francuskoj i u Hrvatskoj: kakva je situacija danas?“, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Kristijan Kevešević, održao je izlaganje na temu praćenja Istanbulske konvencije iz aspekta institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pri čemu je ukazao da institucija svojim aktivnostima i prati i implementira Istanbulsku konvenciju, s posebnim osvrtnom na četiri glavna stupa Konvencije koji se odnose na politike, prevenciju, podršku žrtvama te procesuiranje.

U okviru područja koordiniranih politika zamjenik pravobraniteljice je ukazao na problem nedostatka sustavno uređenog i konzistentnog modela prikupljanja podataka o nasilju prema ženama i nasilju u obitelji koji bi omogućio pravovremeno utvrđivanje trendova i pružio osnovu za izradu politika temeljenih na dokazima i stvarnim iskustvima, što se posebno potrebnim pokazuje u uvjetima epidemije bolesti COVID-19.

Nadalje, u odnosu na područje prevencije, naglasio je da je potrebno mnogo pažnje  posvetiti prevenciji jer se društvo trenutno protiv nasilja u obitelji pretežito bori represijom. Također, ukratko je prezentirao glavne aktivnosti EU projekta Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ (en. Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women).

Zaključno, istaknuo je potrebu za uspostavljanjem strože sudske politike kažnjavanja, s obzirom da sudovi u 90% slučajeva za nasilje u obitelji izriču uvjetne i novčane kazne, i to u mjeri koja se pretežito kreće u donjoj trećini zakonom predviđenog raspona, što često nema odvraćajući učinak u smislu očekivanja koje pred države stranke postavlja Istanbulska konvencija.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.