Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Regionalna i međunarodna | 24.11.2020.

Pravobraniteljica na međunarodnoj konferenciji: Prevencija i praćenje femicida

Foto ekrana sa sudionicima online konferencijeUred javnog branitelja Gruzije, uz tehničku podršku UN Women, organizirao je danas on-line konferenciju pod nazivom: Prevencija i praćenje femicida. Konferencija je imala za cilj osigurati razmjenu iskustava vezano uz  lokalne i međunarodne načine praćenja slučajeva femicida kako bi se poboljšala analiza podataka te osigurale najbolje prakse sprječavanja ovog najtežeg rodno uvjetovanog oblika kršenja ljudskih prava. 

Na konferenciji je sudjelovala posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice, gospođa Dubravka Šimonović, lokalni i međunarodni stručnjaci za ravnopravnost spolova, agencije UN-a, predstavnici raznih veleposlanstava i diplomatske zajednice, vladine agencije, predstavnici civilnog društva uključujući ostale zainteresirane strane.

Pravni savjetnik Pravobraniteljice, Nebojša Paunović podijelio je sa sudionicima iskustva Institucije u osnivanju tijela za sveobuhvatno nadgledanje, prikupljanje podataka i analizu slučajeva i izvještavanje o slučajevima femicida – Femicide Watch. Istaknuo je kako su se u četiri godine rada ovog tijela kao najvažniji čimbenici u praćenju femicida u Republici Hrvatskoj pokazali prvo: uključivanje svih dionika koji prate ili su ovlašteni postupati u slučaju femicida u rad ovog tijela; zatim: analiza individualnih slučajeva, posebice analiza nasilja koje je prethodilo ubojstvima; te konačno: praćenje trendova i izdavanje preporuka zakonodavcu za unaprjeđenje sustava zaštite žrtava i programa prevencije. Pravni savjetnik podijelio je sa sudionicima i statistiku vezanu uz ubojstva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2018. – 2020., te iskustva vezana uz suradnju s ostalim tijelima u području prevencija i praćenja femicida, prvenstveno policijom. U svojim kasnijim prezentacijama, mnogi su se sudionici osvrtali na Hrvatski model kao dobar primjer učinkovitog načina praćenja i rada na suzbijanju femicida.

 


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.