Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
NATJEČAJI | 16.11.2020.

RJEŠENJE O PRIJMU u državnu službu u ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donijela je Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme u ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Služba za stručne poslove, savjetnik/ica pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za programe i fondove Europske unije (EU) i srodne međunarodne oblike financiranja i suradnje. Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 91. od 12. kolovoza 2020. godine.

NAPOMENA: Dostava Rješenja svim kandidatima koji su sudjelovali u ovom postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj (web) stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

PRS - Rješenje o prijmu u državnu službu u ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.