Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
JAVNA PRIOPĆENJA | 17.05.2020.

17. svibnja - Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije

Logo s datumom 17. 5. Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobijeU cilju jačanja svijesti o nužnosti borbe protiv diskriminacije i mržnje prema osobama homoseksualne orijentacije te prema transrodnim i transeksualnim osobama, diljem svijeta se dan 17. svibnja obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u okviru svojih ovlasti kontinuirano prati i izvještava o položaju i pravima spolnih i rodnih manjina. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u 2019. godini zabilježeno je 6 kaznenih djela zločina iz mržnje počinjenih po osnovi spolnog opredjeljenja, a pretežito se odnose na javno poticanje na nasilje i mržnju, odnosno govor mržnje.

U okviru praćenja primjene Kodeksa postupanja u borbi protiv nezakonitog govora mržnje na internetu i strukture osnova koje stoje u pozadini govora mržnje na razini Europske unije, na prvom mjestu je ksenofobija sa 17%, a odmah iza slijedi spolno opredjeljenje s 15,6%.

Nedavno objavljeno istraživanje EU Agencije za temeljna prava-FRA (A long way to go for LGBTI equality) ukazuje na činjenicu da se značajan broj ljudi još uvijek suočava s uznemiravanjem i nasiljem zbog svoje spolne orijentacije te da tek manji broj prijavljuje takve slučajeve policiji ili drugim nadležnim tijelima. U navedenom istraživanju 58% ispitanika je svjedočilo da su u prethodnih 5 godina doživjeli uznemiravanje u obliku napada ili prijetnji, a tek manji broj je prijavljivao takve slučajeve policiji ili drugim nadležnim tijelima.

S obzirom na daljnju prisutnost homofobije i transfobije, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je u svom Izvješću o radu za 2019. godinu istaknula važnost što skorijeg donošenja novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije.

Datum 17. svibnja kao dan obilježavanja borbe protiv homofobije i transfobije odabran zbog okolnosti da je na taj datum 1990. godine homoseksualnost uklonjena kao bolest iz Međunarodne klasifikacije bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.