Hrvatski English


Ustav RH, čl. 3. …ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Reproduktivno zdravlje | 25.08.2020.

Pratnja na porodu za rodilje za vrijeme epidemije virusa COVID-19

Slika rodilje s novorođenim djetetom u rukama i muškarcem koji se nad njih naginje i grli ihSlijedom brojnih zaprimljenih pritužbi zbog uskraćivanje prava rodiljama na pratnju pri porodu  za vrijeme epidemije virusa COVID-19, Pravobraniteljica je pokrenula ispitni postupak i poduzela radnje iz svojih nadležnosti.

Osim pritužbi, Pravobraniteljica je zaprimila i dopis udruge „Roda – Roditelji u akciji“ upućen Ministarstvu zdravstva (12.5.2020.) u kojem se traži otvaranje zdravstvenih ustanova za pratnju na porodu i boravak uz bolesno dijete. Navodi se da pratnja na porodu nije dopuštena u većini rodilišta (22 od ukupno 29) te da neka od njih inzistiraju na uvjetu pohađanja trudničkih tečajeva, unatoč tome što se ti tečajevi nisu održavali od ožujka 2020. Budući da zdravstvene ustanove od takve prakse nisu odstupile, udruga Roda organizirala je konferenciju za medije (1.7.2020.) na kojoj je zatražila ukidanje zabrane pratnje pri porodu i zabrane boravka roditelja uz bolesno dijete tijekom bolničkog liječenja. U svrhu ispunjenja drugo-navedenog zahtjeva udruga je pokrenula peticiju, prikupivši više od 50.000 potpisa, a zahtjev je podržala i Pravobraniteljica za djecu. Ekspertna skupina Ministarstva zdravstva je nakon toga donijela odluku o ograničenom dopuštanju posjeta djeci. Nakon toga, pokrenuta je i peticija za osiguranje prava svake rodilje na pratnju prilikom poroda. Međutim, za razliku od ukidanja apsolutne zabrane boravka roditelja uz bolesno dijete, zabrana pratnje za rodilje u dijelu zdravstvenih ustanova i dalje je na snazi.

Do danas je izdan niz naputaka za postupanje zdravstvenih ustanova i djelatnika/ca koji se neposredno ili posredno odnose na pružanje zdravstvene skrbi za trudnice i rodilje, a objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvoHrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju i Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu. Razmatrajući problematiku zabrane pratnje rodiljama na porodu u zdravstvenim ustanovama, Pravobraniteljica je izvršila uvid u relevantne smjernice i naputke nadležnih institucija:
-    S2K smjernice za postupanje kod sumnje ili kliničkih znakova koronavirusne infekcije u trudnoći (16.3.2020.)
-    Protuepidemijske mjere za zdravstvene ustanove, djelatnike i posjetitelje (31.3.2020.)
-    Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji (31.3.2020.)
-    Smjernice za zbrinjavanje trudnica za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 (10.4.2020.)
-    Informacije za zdravstvene djelatnike o zarazi korona virusom u trudnoći
-    Pristup posjetiteljima u bolničke ustanove (7.6.2020.)
-    Upute za djelatnike zdravstvenih ustanova, pacijente i posjetitelje tijekom epidemije COVID-19 (21.06.2020.) .

Iz svih dostupnih informacija proizlazi da osobama u pratnji pacijentica ne bi trebao biti potpuno zabranjen pristup zdravstvenim ustanovama za vrijeme pandemije virusa COVID-19, već su za njih propisana određena ograničenja i protuepidemijske mjere, jednako kao što su propisana i za zdravstvene djelatnike i pacijente/ice. Međutim, prema recentnim podacima udruge Roda, praksa zdravstvenih ustanova je raznolika, te je u dijelu njih i dalje na snazi zabrana pratnje rodiljama pri porodu. To je nastavak pretjerano restriktivne prakse dijela rodilišta u Hrvatskoj koja i prije pojave virusa COVID-19 nisu bila senzibilizirana za taj aspekt zdravstvenih usluga te su rodiljama uskraćivala pravo na izbor pratnje pri porodu usprkos tome što je Vlada Republike Hrvatske u Nacionalnom programu za zaštitu i promicanje dojenja 2018.-2020. to označila prioritetnom aktivnošću koju treba uvesti u sva rodilišta (više o tome dostupno je u Izvješću o radu Pravobraniteljice za 2019. godinu, str. 263.-266.).

S obzirom na očiglednu neusklađenost u postupanju zdravstvenih ustanova i raspršenost informacija o regulaciji pratnje rodiljama i drugim pacijentima/cama za vrijeme pandemije COVID-19 u različitim naputcima i smjernicama, Pravobraniteljica je Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dala preporuku (30. 7. 2020.) da se izradi poseban naputak za zdravstvene ustanove kojim bi se definirao protokol njihovog postupanja u odnosu na pratnju rodiljama (i drugim pacijentima/cama) ili da zdravstvenim ustanovama koje pratnju u potpunosti zabranjuju ukažu na preporučenu praksu. Do danas nije primljen odgovor nadležnih tijela.

Podsjećamo, Pravobraniteljica je već u travnju 2020. reagirala prema Ministarstvu zdravstva vezano uz neusklađenost u postupanju po pitanju primjene carskog reza u rodilištima za vrijeme pandemije virusa COVID-19, nakon čega je Ministarstvo žurno reagiralo te su izdane Smjernice za zbrinjavanje trudnica za vrijeme trajanje pandemije COVID-19.


EU projekti Pravobraniteljice:
Jednaka prava, jednake plae, jednake mirovine
Izgradnja uinkovitije zatite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema enama
Prema stvarnoj ravnopravnosti mukaraca i ena
Uklanjanje staklenog labirinta

Rad Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova do 2020. pohranjen je na adresi arhiva.prs.hr te da je dostupan kao arhiva djelovanja od 2003. do 2020.